fbpx

Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en transacties tussen BR-Spa en cliënten die hiermee akkoord zijn gegaan. De organisatie is onderdeel van Massagepraktijkt Bloesem. Aan een verwijzing door de cliënt naar eigen of andere algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk door BR-Spa is aanvaard.

2. Inspanningen

BR-Spa zal de behandelingen naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren, op grond van de huidige wetenschap. Daarnaast zal BR-Spa haar cliënten inlichten over financiële consequenties van behandelingen evenals eventuele wijzigingen of aanvullingen van de behandelingen.

3. Reserveringen en annuleringen

BR-Spa maakt gebruik van een geautomatiseerd reservering, -bevestiging -en herinneringssysteem. Mocht de afspraak door welke reden dan ook niet door kunnen gaan, moet dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak schriftelijk of telefonisch worden doorgegeven aan BR-Spa. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag BR-Spa de afgesproken behandeling voor 100% aan de cliënt in rekening brengen. Als de cliënt later dan de afgesproken tijd bij BR-Spaa aankomt, mag BR-Spa de behandeling inkorten en wijzigt het tarief niet.

4. Prijzen en betalingen

BR-Spa vermeldt alle prijzen van de behandelingen op haar website en in de spa. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Betalingen geschieden vooraf op het online boekingssysteem per IDEAL, Credit Card of Gift Voucher.

5. Persoonlijke gegevens en privacy

De cliënt voorziet BR-Spa voorafgaand aan de eerste behandeling van een aantal persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. BR-Spa behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De spa zal de gegevens van de cliënt niet verstrekken, verkopen of verhuren aan derden.

6. Aansprakelijkheid

BR-Spa is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. BR-Spa is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van behandelingen op een zwangerschap. BR-Spa is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

7. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling dient dit direct na de behandeling kenbaar gemaakt te worden bij de receptioniste – of indien afwezig – binnen 24 uur per mail. BR-Spa zal een passende oplossing aanbieden.

Indien de cliënt een klacht heeft over een product, dient dit binnen 1 week na aankoop kenbaar gemaakt te worden per telefoon of mail. BR-Spa zal een passende oplossing aanbieden.

8. Recht

Op elke overeenkomst tussen BR-Spa en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing.

Massagepraktijk Bloesem
KVK Nummer: 65568583

Blijf op de hoogte

© 2021 BR-Spa.nl, alle rechten voorbehouden   |   algemene voorwaarden